Articles
Social & Community News
10 February 2017

Rustenburg – Op sosiale media vandeesweek, het gesprekke vuur en vlam gevat, nadat die Rustenburgse SPCA/ DBV die oorskot van diertjies begrawe het by die nuwe stortingsterrein net buite Rustenburg in Boshoek.

‘n Lid van die gemeenskap het foto’s op Facebook gelaai om sy kommer uit te spreek.

‘n Lid van die gemeenskap het foto’s op Facebook gelaai om sy kommer uit te spreek. 
Die Platinum Weekly koerant het ondersoek ingestel en die volgende vasge-stel in ‘n onderhoud met die bestuurder van die  Rustenburgse DBV, Louise du Piesanie op Woensdag, 9 Februarie 2017. 
“Ons het al donkiejare ‘n reëling met die plaaslike Rustenburg Munisipaliteit om die diertjies se karkasse te begrawe in ‘n stortingsterrein. Ons volg die voorafbepaalde proses deeglik, sodat wanneer ons bel en die munisipale werkers in kennis stel dat ons oppad is, hulle dan ‘n graf voor vir ons voorberei,” aldus Louise du Piesanie. 

Volgens die statutêre handleiding wat die DBV volg, moet hulle, sodra daar bevestig is dat die dier inderdaad dood is, in ooreenstemming met die plaaslike en/of nasionale regulasies handel, wat voorgeskryf word deur die plaaslike munisipaliteit. “Ons volg die reëls 100 persent en doen dit ook so sensitief as moontlik. Die grafte word ook baie diep gegrawe, geen dier sal kan grou om by die karkasse uit te kom nie. Die stad se rommel word dan bo-oor de grafte ge-stort.”

Die DBV beskik nie oor die finansies om elke diertjie te veras nie, en kan dit slegs doen vir diegene wat dit in besonder versoek en self die onkoste dra. 

“Ons is gereeld betrokke by verskeie aktiwiteite om meer finansiële steun te kry, en ook in besonder kos vir die diere,” sê Du Piesanie. “Ons is baie geseën met die ondersteuning van die gemeenskap, en nooi almal verder uit om ook ‘n verskil te kom maak vir ons 4-potige vriende.” 
 

Share this article with a friend...