Articles
Sport & School News
17 March 2017

Rustenburg – Die Rapportryers Beweging Boekenhoutkorps het onlangs twee nuwe lede ingestel tydens hulle eerste samekoms vir die nuwe jaar, gehou te Laerskool Rustenburg. JB McCallaghan en Andreas Hough word dus deel van die Rustenburg Korps en is bewys dat daar steeds ‘n passie vir Afrikaans onder die jongelinge is.

Die Rapportryers ‘n organisasie wat hulself beywer vir die bevordering van Afrikaans deur gemeenskaps-projekte en bepaalde fondsinsa-melings. Hulle ondersteun die Afrikaanse skole in Rustenburg op ‘n jaarlikse grondslag en ondersteun minder bevoorregte Afrikaansspre-kende kinders met innoverende projekte. 

Baie geluk aan die nuwe lede van Rapportryers Rustenburg, Andreas Hough (links), en JB McCallaghan(regs). In die middel is Charl Ackerman van die Rapportryers Rustenburg.
Baie geluk aan die nuwe lede van Rapportryers Rustenburg, Andreas Hough (links), en JB McCallaghan(regs). In die middel is Charl Ackerman van die Rapportryers Rustenburg.

Van lekker Bybel vasvrae kompetisies, tot “ou-boet” projekte vir seuns sonder vader-figure, kospakkies vir die armes en besoeke aan ouete-huise, sorg die Rapportryersbewe-ging dat geeneen agtergeblewe hoef agter te bly nie.

Indien u self wil betrokke raak, kontak gerus vir David Fensham by 079-494 1190. 

Share this article with a friend...