Articles
Social & Community News
17 March 2017

TLU SA het met ernstige kommer kennis geneem van die jongste misdaadsyfers wat verlede week vrygestel is.

TLU SA is nafhanklik van lede se  rapporte-ring asook mediaberigte van voorvalle om die databasis korrek te hou. Dit is in beste belang dat misdaadstatistiek so akkuraat as moontlik beskikbaar gestel moet word ten einde misdaad te beveg.

Reeds op 3 Februarie 2017 en 12 Januarie 2017 is onderskeidelik skrywes gerig aan die Minister van die SAPD sowel as die Waarnemende Nasionale SAPD Kommissaris met die versoek om statistieke te belyn waarop ons nog geen reaksie ontvang het nie. 

Vir die tydperk 1 April 2016 – 31 Desember 2016, het TLU SA 53 bevestigde moorde aangeteken teenoor die SAPD se 47.

Wat egter nog meer kommer wek is dat dit syfers is van verlede jaar, terwyl feitlik elke Suid-Afrikaner in die eerste paar maande van hierdie jaar reeds deeglik kennis geneem het van die vlaag plaasmoorde en ander geweldsmisdade, wat dikwels ontstaan uit protesoptredes.

“Ons ervaar ook dat die regering redelik neutraal staan oor die steeds stygende misdaad, en dat dit nie vir hul ‘n prioriteit is nie,” sê mnr. Louis Meintjes, President van TLU SA.  “Daarteenoor word daar byna histeriese aandag gegee aan die sogenaamde radikale ekonomiese transformasie, waarin grondbesit en eiendomsreg sentraal staan.  Dit is nou geen geheim meer dat ‘n moontlike grondwetlike verandering om gronddiefstal sonder vergoeding moontlik te maak, op die regering se sakelys is nie. Wat die rege-ring egter nie besef nie, is dat geen ekonomiese transformasie gaan slaag tensy beginsels bepaal en maatreëls in plek gesit gaan word nie,” sê mnr. Meintjes.

Wat ook al met die ekonomie aangevang word, dit moet volhoubaar wees. “Om van die een te vat om vir die ander te gee, was nog nêrens in die wêreldgeskiedenis volhoubaar nie. Dit sal ook nie in Suid-Afrika wees nie. Solank die land egter gebuk gaan onder ‘n gees van wetteloosheid, en ondersteun deur die kanker van korrupsie, sal enige verandering slegs neerkom op die bevoordeling van die korruptes tot nadeel van die werklike armes.”

TLU SA doen aan die hand dat, alvorens daar na sogenaamde radikale ekonomiese transformasie gekyk word, die volgende aspekte aandag moet kry:

  • Die politieke wil moet geopenbaar word om die misdaadvlaag met desnoods radikale optrede te stuit en misdadigers hok te slaan;
  • Korrupsie moet met wortel en tak uitgeroei word wat gesien moet word as ‘n voorvereiste van enige ekonomiese stabiliteit en groei;
  • Private besitreg behoort deeglik gevestig en erken te word sonder uitsondering.  Dit geld vir landbougrond, maar ook deur privaat besitreg te vestig by HOP huise sowel as by staatsbeheerde landbougrond. Die eiendomme sal dan vir die eienaars as werkskapitaal van waarde kan wees terwyl dit tans as dooie kapitaal geen doel dien nie behalwe dat die regering dit gebruik om die massas te manipuleer.
  • Daardeur sal moontlik groter beleggings gelok word omdat toestande gestabiliseer sal wees op grond van suiwer ekonomiese beginsels, en nie politieke emosionele retoriek nie;
  • Entrepreneurs sal met meer vertroue besigheid doen wat onmiddellik werkskeppend sal wees, wat die volhoubare wyse is om armoede te beveg;
  • Natuurlike, ongedwonge en volhoubare ekonomiese groei sal daaruit voortspruit wat sal meehelp dat die land se kapasiteit sal  vergroot wat dan die middele daar sal stel waarmee die kritiese armoede- en werkloosheidsvraagstukke aangespreek kan word.

TLU SA / TAU SA media verklaring, uitgereik deur Mnr Louis Meintjes, President TLU SA, 7 Maart 2017

Share this article with a friend...