Articles
Social & Community News
17 March 2017

Die ATKV het bekend gemaak dat Me. Deidre Le Hanie vanaf 1 Junie 2017 die nuwe besturende direkteur van die ATKV is. Sy sluit reeds op 1 April 2017 by die maatskappy aan. Sy volg Mnr. Japie Gouws, wat aan die einde van Mei 2017 die tuig neerlê, op.

Deidre Le Hanie was sedert 1998 verbonde aan Bytes Managed Solutions, deel van die Altron-groep. Sy was tot Desember 2004 die finansiële direkteur van die maatskappy en sedert Januarie 2005 tot Februarie 2016 die besturende direkteur.

Me. Deidre Le Hanie, nuwe besturende direkteur van die ATKV.

Sy het verskeie toekennings ontvang en was die eerste vroue finansiële direkteur sowel as die eerste vroue besturende direkteur in die Altron-groep. Sy was betrokke by die suksesvolle omkeer van drie maatskappye gedurende haar termyn as besturende direkteur.

Deidre skryf haar sukses by Bytes Managed Solutions toe aan ondermeer die toewyding en die belegging in die ontwikkeling van personeel asook die implementering van meganismes om innovasie aan te moedig en uitnemendheid te beloon. Sy het die belangrikheid in Suid-Afrika van dit wat die ATKV doen beklemtoon en gesê dat sy baie uitsien na haar bydrae tot die suksesse en die rol van die ATKV in die toekoms. 

Sy het ? diep aanklank met die visie van die ATKV en is opreg dankbaar vir die geleentheid om deel van die besonderse omgewing te kan wees. Sy het geen twyfel dat haar lewe hierdeur verryk gaan word nie.

Mnr. Anton Redelinghuis, die voorsitter van die ATKV-direksie, het Me. Le Hanie geluk gewens met haar aanstelling en haar sterkte toegewens in haar nuwe posisie by die ATKV.
ATKV persverklaring, 9 Maart 2017

Share this article with a friend...