Articles
Social & Community News
31 March 2017

Potchefstroom – Die Noordwestak van die Genealogiese Genoot-skap het besluit om as ‘n proefneming hul ledevergaderings op Saterdae te hou. Talle belangstellendes het aangedui dat hul graag meer wil leer oor hoe om hul voorsate op te spoor, maar nie kans sien om hul huise saans te verlaat nie.

Op Saterdag, 8 April 2017 vanaf 10h00 tot 12h00 gaan Hendrik de Waal Louw, ’n voormalige President van die Genootskap, sy skatkis van kennis oor familie-geskiedenis navorsing  met ons kom deel in die Potchefstroomse Museum.

Die tema van die praatjie is “As die gogga byt”. Volgens Hendrik moet belangstellendes reeds van die begin af vir hulself uitmaak wat hul met hul navorsing wil bereik. Tydens sy praatjie gaan hy aan beginners raad gee oor hoe om hul familiegeskiedenis navorsing aan te pak. Hy gaan ook aanbevelings maak oor verbruikersvriendelike rekenaarprogramme wat gebruik kan word  om familie-inligting aan te teken.

Hendrik voel sterk daaroor dat die wiel nie van vooraf ontwerp moet word nie. Talle genealoë het al uitgebreide navorsing oor ‘n groot verskeidenheid families gedoen. In die Potchefstroomse museum alleenlik is daar meer as 200 familieregisters wat belangstellendes kan raadpleeg. Dit dek vanne soos Bosman, Swanepoel, Van der Merwe, De Beer, Kruger en Viljoen om net n paar te noem.

“Op ’n baie vroeë ouderdom, ek was nog in die skool, het my Oupa Izaak Louw my altyd geroep om al sy broers en susters se name vir hom neer te skryf. Dit was seker sy idee om seker te maak hy onthou sy familie, want hulle het nooit by mekaar gekuier nie,” sê Hendrik.

Dit was die begin van sy belangstelling in genealogie. Sy navorsing het later bevind dat sy oupa Izaak een van 24 kinders was en dat sy oupa uit sy pa se tweede huwelik gebore is. Oupa Izaak is op Kenhardt op 13 September 1990 op die ouderdom van 103 jaar, vyf maande en tien dae oorlede.

Hy was die tweede Louw in Suid-Afrika wat die ouderdom van 100 jaar bereik het.

Almal word hartlik uitgenooi om die praatjie by te woon. Vir meer inligting skakel gerus vir Elmarie Weyers by 018-2995021 of besoek die webblad  www.genza.org.

Share this article with a friend...