Articles
Social & Community News
18 October 2019

Potchefstroom – Die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys is 150 jaar gelede in 1869 gestig. 

Die bestuur van die Noordwes-Universiteit (wat onder andere uit die PU vir CHO gegroei het), het ten spyte van verskeie versoeke, besluit om nie ‘n 150-bestaansjaarfees te reël of regstreeks by so ‘n fees betrokke te wees nie.

 
Daarom het ‘n aantal oudstudente van die universiteit besluit om as alumni ‘n eie feesgeleentheid te reël om die ryke geskiedenis en prestasies van die afgelope 150 jaar te herdenk. Die fees vind op Saterdag, 30 November vanjaar (2019) te Potchefstroom plaas. 


Ou Pukke, jonge Pukke, NWU-Pukke – kortom alle Pukke – word hartlik uitgenooi om die fees by te woon en lekker saam te kuier. 


Die dag se program sluit optredes in deur bekende Puk-kunstenaars soos Johan van Rensburg (van Noot vir Noot-faam), Danie Niehaus, Anna Davel en ‘die Bourbons Broers’ asook Ghapi en ander kunstenaars. Daar sal ook sing-songs en toesprake deur die President van Tarentaal, ‘n humoristiese ou Puk-tradisie, wees.


Naas die president van Tarentaal sluit die oggendprogram ook kort vyf minute toesprake van enkele oud-kanseliers en vise-rektore in. Daar is ook ‘n aansit-ete vir dié wat belangstel. Die middag is informeel met kosstalletjies, kunstenaars, ‘n kontantkroeg en baie kuiergeleenthede.

Omdat plek beperk is, moet oud-studente betyds kaartjies vir die fees koop om teleurstelling te voorkom. 


Volledige inligting van die dag se program en die koste van kaartjies is op ‘n spesiale webblad (https://puk150.co.za/) beskikbaar. Die e-pos adres: Puk150fees@gmail.com kan ook gekontak word vir verdere inligting. 


Prof Callie Coetzee, die studenteraadsvoorsitter in 1969, toe die PUK 100 jaar oud was, is die voorsitter van die reëlingskomitee van die PUK150 Fees.

Ander bekendes op die reëlingskomitee is dr. Theuns Eloff, voormalige vise-kanselier, dr. Ben de Klerk, Tom Larney asook voormalige Studenteraadsvoorsitters soos dr. Pieter Mulder, Adéle Croucamp en De Wet Coetzee. Omdat hierdie 150-bestaansjaarfees onafhanklik deur oud-Pukke gereël word, is enige donasies en borgskappe welkom. 


Meer besonderhede hieroor is ook op die PUK150 Facebook-blad beskikbaar (https://www.facebook.com/groups/364799714163536/).


PUK150 Fees mediaverklaring 

Share this article with a friend...