Articles
Social & Community News
28 September 2021

Rustenburg – Drie stoptekens by die R104 en Dinie Estates aansluiting is gedurende die naweek van 4 September ‘verwyder’. Hierdie is ‘n baie besige aansluiting met etlike duisende voertuie wat daagliks hierdeur beweeg. 


Nadat navraag by Noordwes Provinsiale Administrasie (NWPA) gedoen is om die betrokke tekens te vervang, het dit duidelik geword dat NWPA, weens verskeie uitdagings, nie die werk binne ‘n redelike tyd sou kon doen nie. Ben Anderson en Vryheidsfront Plus se Dawie Conradie, beide van die plaaslike gemeenskap het ingespring en dadelik werk van die situasie gemaak. 


Op 9 September is die drie stoptekens, die keer met sement voete, vervang en kan motoriste weer die aansluiting met veiligheid gebruik. 


Opregte dank aan NWPA se Johan van Wyk wat gehelp het om die regte standaard stoptekens en reflekteer stroke te voorsien, Anderson wat goedgunstiglik sy werker en tyd asook voertuig beskikbaar gestel het, Mouton vervoer vir die 210 liter dromme en ook Conradie wat alles gekoördineer het en ook gehelp het met die installasie van die tekens. 

Vryheidsfront Plus se Dawie Conradie (links) en Ben Anderson het gehelp om die stoptekens te vervang.

#FosteringASenseOfCommunity

Share this article with a friend...