Articles
Social & Community News
19 October 2021

Die roudiens van wyle Amelia Swart (75), oorlede op 7 Oktober, het op Dinsdag 12 Oktober plaasgevind om 11:00 vanuit die Kapel by Sonskyn Aftree Oord, Rustenburg. Sy sal altyd onthou word deur haar kinders, kleinkinders, suster, familie en vriende. Vir meer navrae skakel Cobus op 081 379 8919 of Wilna op 074 200 2687 by Econo Begrafnisdienste. ‘n Diens met liefde en waardigheid deur Econo Begrafnis en Verassingdienste. 

 

Die groot oorwinnings- diens van wyle Daniel Stegling (31), oorlede op 6 Oktober, vind op Donderdag 21 Oktober plaas om 11:00 te Spes Bona Francolinstraat 11, Rustenburg. Daniel sal nooit weer gestremd wees nie. 


Vir meer navrae skakel Cobus op 081 379 8919 of Wilna op 074 200 2687 by Econo Begrafnisdienste. ‘n Diens met liefde en waardigheid deur Econo Begrafnis en Verassingdienste. 

 

Die oorwinningsdiens van wyle Maxie Bester (64), oorlede op 8 Oktober, vind op Dinsdag 19 Oktober plaas om 11:00 vanuit die Sewende Adventiste Kerk, geleë te Moquassielaan, Rustenburg. 
Vir meer navrae skakel Cobus op 081 379 8919 of Wilna op 074 200 2687 by Econo Begrafnisdienste. ‘n Diens met liefde en waardigheid deur Econo Begrafnis en Verassingdienste. 

 

Die oorwinningsdiens van wyle Meisie van der Mescht (76), oorlede op 11 Oktober, vind op Maandag 18 Oktober plaas om 11:00 vanuit die NG Kerk Moedergemeente, geleë te Fatima Bhayatatraat, Rustenburg. 
Vir meer navrae skakel Cobus op 081 379 8919 of Wilna op 074 200 2687 by Econo Begrafnisdienste. ‘n Diens met liefde en waardigheid deur Econo Begrafnis en Verassingdienste. 

 

We remember with love Bert Loontjens (71), who passed away on 8 October. In the words of his daughter “Iech goan uuch misse…”
For more detail phone Cobus on 081 379 8919 or Wilna on 074 200 2687 at Econo Funeral Services, 014 597 2730. A service with love and dignity by Econo Funerals.

 

Ons onthou met liefde Gert van Wyk (65), oorlede op 7 Oktober. Sy heengaan laat ‘n groot leemte agter in almal wat hom geken het. Vir meer navrae skakel Cobus op 081 379 8919 of Wilna op 074 200 2687 by Econo Begrafnisdienste. ‘n Diens met liefde en waardigheid deur Econo Begrafnis en Verassingdienste. 

 

Die begrafnis van wyle Dawn Larson (72), oorlede op 20 September het op 12 Oktober plaasgevind te Donkerhoek begraafplaas. 
Vir meer navrae skakel Cobus op 081 379 8919 of Wilna op 074 200 2687 by Econo Begrafnisdienste. ‘n Diens met liefde en waardigheid deur Econo Begrafnis en Verassingdienste.

 

Ons onthou met liefde Charl Venter (52), oorlede op 7 Oktober 2021. Sy heengaan laat ‘n groot leemte agter in almal wat hom geken het. Vir meer navrae skakel Cobus op 081 379 8919 of Wilna op 074 200 2687 by Econo Begrafnisdienste. ‘n Diens met liefde en waardigheid deur Econo Begrafnis en Verassingdienste. 

 

#FosteringASenseOfCommunity

Share this article with a friend...