Articles
Social & Community News
18 March 2022

Derby – Die Derby gemeenskap is keelvol vir die slaggate in hul dorp en het op Saterdag 12 Maart saamgespan om van die slaggate te herstel.


Van bo-dorp tot onder-dorp is daar die slaggate gevul en reggemaak. In party areas is slote gevul met klippe en grond sodat die pad weer bruikbaar is. In ander areas is die slaggate in die teerpad reg volgemaak en vasgestamp.


Die onkostes vir die herstelwerk, soos die materiaal en arbeid om die sand en klippe aan te ry, is ook gedra deur die gemeenskap.


Knapgedaan en dankie aan diegene wat saamgewerk het om ‘n verskil in hul gemeenskap te maak.

Tienie Graham hard besig met die straat voor Martini’s Bar in die bo-dorp.

#FosteringASenseOfCommunity

Share this article with a friend...